• اگه میدونستم کرونا در چنین ابعاد جهانی رخ میده و بر همه شئون زندگی اثر میذاره، بعد فارغ‌التحصیلی در رشته داروسازی و کار بالینی، نمیرفتم علوم انسانی و مدیریت و سیاست‌گذاری بخونم :)))