• خدایش بیامرزد که چه نغمه‌های آسمانی بر زمین نازل کرد.
    هنز زیمر این شاهکار گاسپاریان را برای تنظیم آهنگ آلبوم گلادیاتور گلچین کرده بود
    #دودوک
    #DjivanGasparyan
    https://youtu.be/ZFtVgL۷VyRQ