• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/04/15 ساعت 18:17

    دادستان کل کشور از طرف قوه قضاییه مأمور پیگیری فوری علت قطعی مکرر برق در روزهای گذشته شده است.