• داود نعمتی انارکی   d_Nematianaraki@

    1400/04/14 ساعت 11:38

    #وزیر_بهداشت که قول داده بود تا حدود دو ماه قبل ۱۴میلیون نفر رو واکسینه کنه و اکنون که در اوسط تیر ماه هستیم تعداد واکسینه شده‌ها به۷میلیون هم نرسیده، آیا تمایلی ندارد که از مردم عذخواهی کند؟ برای وعده تحقق نیافته، حداقل یک #عذرخواهی_از_مردم در جلوی دوربین رسانه‌ها ضروری است.