• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1400/04/14 ساعت 13:58

    رو که نیست،ملت در له له واکسن،با هزارتا بدبختی و از ترس #COVID۱۹ با اتوبوس و … می‌رسون خودشون رو به یه کشور دیگه بعد خبرگزاری دولت فقط تیتر می‌زنه سراب واکسن!