• در شرایط فعلی #الکامپ لازم می‌دونم تایید کنم امسال اولین دوره‌ای از #الکام‌استارز خواهد بود که هیچ سمت اجرایی و راهبری در آن ندارم.
    ستاره واقعی ۷ دوره گذشته تیم بزرگی بودند که بدون هیچ انتظاری آن را توسعه دادند. از استادم @babahri و حامی بزرگم @BahramAsnaashar تشکر می‌کنم.