• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/04/14 ساعت 09:11

    انتخابات سازمان نظام پزشکى کشور با ردصلاحیت خوشنام‌ترین اعضاء آن ازمفهوم انتخابات تهى شده است وسازمان فاقدقانون وغیرپاسخگوی #اطلاعات_سپاه موجب آن است. مداخلات این سازمان موازی از زمان تشکیل،منشاء اغلب نابسامانى‌ها در اداره کشوراست وتا چاره نشود ازدست رؤسای قوا هم کاری ساخته نیست.