• احمد کریمی   KarimiPress@

    1400/04/14 ساعت 17:00

    اگر #رضاخان به @Rouhani_ir می‌خورد!
    چیکارش می‌کرد!!!
    چنین تپه‌آرایی در اقتصاد برای هنرمندی تواناست، فلج‌کردن کشور از طریق معیشت و اعصاب مردم، کار هر کس نیست!

    رئیس‌جمهور هنوز (به جای ۵۲ به عدد ۲۹۰ فکر کنید …) در یادمان هست!