• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/04/14 ساعت 17:36

    شاکرین و حامدین حقیقی رابطه‌شان با غیر خدای متعال قطع شده است؛
    از او می‌گیرند و به او برمی‌گردانند و این موجب زیاده در خود انسان می‌شود.
    این شاکرین آرام‌آرام پرده از جلوی چشمانشان کنار می‌رود و نعمت‌های باطنی را هم که از طرف خداوند آنها را احاطه کرده است، می‌بینند و شکر می‌کنند.