• در ماجرای تامین و توزیع واکسن، قصور و تقصیر در حد جنایت رخ داده است و ورود بلافاصله دادگاهی صالحه لازم است!
    متهمین ردیف اول، وزیر بهداشت و مسئولین ستاد کرونا و در رده بعد افرادی از دستگاه‌های حاکمیتی، مجلس و سازمان نظام پزشکی که در تاخیر واردات واکسن نقش داشته‌اند …
    #واکسن_کو؟