• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/04/13 ساعت 16:01

    اگر مخلوق به خداوند توجه کند، خداوند هم او را یاد خواهد کرد؛ «فاذکرونی أذکرکم»