• برق و آب قطع شده، سیستم حریق آژیر می‌کشه احساس مسئولیت می‌کنم، می‌روم آژیر را قطع می‌کنم، آب را به شبکه آب شهری وصل و با حس کار خوب بر می‌گردم جلوی درب ضد سرقت یادم می‌افته که کلیدها را جا گذاشتم!
    بقیه ماجرا چالش تمام است.یک ساعت بعد با ابزار خیلی ساده در را باز کرده‌ام.
    #برق