• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/04/13 ساعت 14:36

    درحالی که حرکت رو به جلو در سیستم قضایی کشور اقتضا می‌کند که حتی دادستانی (مدعی‌العموم) از نهاد قضا (دادرس) مستقل و منفک شده و در اختیار دولت به نمایندگی از مردم قرار بگیرد در یک حرکت ارتجاعی، استقلال #کانون_وکلا بطور غیرقانونی از آن گرفته شده و تحت انقیاد قوه قضائیه درآمده است.