• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/04/13 ساعت 09:54

    سردار هور یکی از کسانی بود که تا جان داشت خدمت کرد و می‌شود گفت اصلا قدر ندید …