• در کنار جوالدوزی که به سیاست مداران و آن نوجوان کم سن و سال(#مهرشاد_سهیلی ) می‌زنید، یک سوزن هم به جامعه و خودمان بزنیم. جامعه به چه کسی بیشتر احترام می‌گذارد؟ چه کسی را بر صدر می‌نشاند و قدر می‌گذارد.؟
    چند هزار استاد فرهیخته عالم در این کشور در گمنامی و غربت زندگی می‌کنند؟