• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/04/11 ساعت 22:03

    نمونه‌ی این رفتار رو از سالها پیش دیدم.
    طرف برای فرانس‌پرس کار میکرد و همه‌ش به ماها می‌گفت عکاسای دولتی و بقول خودشون لوکال!
    چند وقت بعد خبر اومد دولت فرانسه با کمک چند میلیون یورویی فرانس‌پرس را از ورشکستگی نجات داد!
    اونوقت بود که ما لوکال‌ها فهمیدیم پول دولت ایران فقط اخه!