• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/04/11 ساعت 15:40

    در مبارزه با فساد باید بدون ملاحظه و تبعیض عمل کرد؛ اگر چنین نباشد کار رها می‌شود و پیش نخواهد رفت.