• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/04/10 ساعت 10:07

    «بارها از مسئولین قضایی شنیده شده است که ما با فلان جرم قاطعانه برخورد می‌کنیم. این بیان مفسده‌انگیز است. قطعیت برخورد در دستگاه قضا باید نسبت به عموم جرایم و عموم‌ مجرمین باشد. قاطعیت در دستگاه قضا نباید جز دراجرای قانون باشد.»
    از بیانیه حزب اتحاد ملت