• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/04/10 ساعت 09:44

    «مهمترین باور لازم در رئیس جدید قوه قضائیه با‌ور به اجرای قانون است. هیچ چیز نباید برای او بالاتر از قانون باشد و هیچ بخش از قانون و بخصوص قانون اساسی نباید برای او‌ پررنگ‌تر از سایر بخش‌های آن باشد.»
    از بیانیه اخیر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی