• نیمه پر لیوان اینکه در راستای کاهش کسری بودجه،
    «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه»
    میتونه با خیال راحت منحل بشه ؛)