• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/04/10 ساعت 09:58

    «رئیس قوه قضائیه باید از جهت‌گیری‌های سیاسی پرهیز کند. رؤسای پیشین گاهی باتوجیه حمایت از ولایت چنین می‌کرده‌اند. این کار بخصوص زمانی که رهبری ارتفاع لازم را نسبت به جریانات سیاسی نگرفته باشد، اعتبار دستگاه قضا را مخدوش می‌کند.»
    از بیانیه حزب اتحاد ملت