• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/04/08 ساعت 23:52

    البته مدیران #جهاددانشگاهی فرصت عکس گرفتن زیر تابوت و یا در ختم نیروهایشان را از دست نمی‌دهند. بالاخره تو دوتا عکس بودن هزینه‌ی کمتری نسبت به رعایت کردن حقوق نیروها داره.
    عکس: @Alimotaghian۱ مدیر عامل ایسنا و طیبی رییس جهاد دانشگاهی در کنار پدر #مهشادکریمی در مراسم ختمش.