• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1400/04/08 ساعت 13:23

    «انقلابی هزینه می‌دهد اما نه سیستم را هزینه خود می‌کند و نه به سیستم هزینه تحمیل می‌کند.»
    #شهید_بهشتی

    با این میزان بخش زیادی از مسئولان محترم و داعیه دار خارج از #مدار #انقلابی‌گری تشریف دارن.