• زهرا ماهری   GadflyM@

    1400/04/07 ساعت 16:45

    من یه بار تو پارک به یه بچه گفتم افسانه بایگان خانم داییمه؛ چون اسم خانم داییم افسانه است، به نظرم باورکردنی بود:))