• آنهایی که به خیال خود میخواستند قبولی در آزمون #وکالت را راحت کنند عملا قبولی در آزمون را به شدت سخت‌تر و عملا برای جمع کثیری غیرممکن نموده‌اند.وجود نصاب وتویی حداقل۶۰ درصدی یعنی در آزمون قبلی وکالت در تهران تنها ۴۰۰ نفر موفق به کسب این نمره گردیده‌اند.
    #کانون_وکلا