• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1400/04/07 ساعت 17:10

    احتمال رسیدن قیمت #نفت به ۱۰۰ #دلار

    اکنون بیشتر موجودی انبار‌های ذخیره نفت به شدت در حال کاهش است و این موضوع به علت رشد تقاضای نفت پس از بهبود اوضاع اقتصادی و کنترل نسبی ویروس بیماری #کرونا رخ داده است/بلومبرگ