• انجمن سواد رسانه‌ای ایران   amedialiteracy@

    1400/04/06 ساعت 11:25

    کارشناسان روابط عمومی باید سرعت عمل بیشتری در استفاده ازین ظرفیت داشته باشند