• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/04/06 ساعت 06:19

    ظاهرا مقام‌معظم‌رهبری قصددارند آقای #محسنی‌_اژه‌ای را به ریاست قوه قضائیه نصب کنند. بنظرمن این کار را نکنند و اگر مصمم هستند، دلایل و معیارهای خود را بازگو کنند تا روشن شود. محسنی‌اژه‌ای به شدت موضع دارد و موجب تخفیف اعتبار دستگاه قضا خواهدشد. التزامش به قانون اساسی محل سوال است.