• انجمن سواد رسانه‌ای ایران   amedialiteracy@

    1400/04/06 ساعت 19:02

    #لینکدین تنها یک شبکه برای یافتن شغل نیست.جایی است که شما نخستین برداشتهای دیگران از خودتان را شکل میدهید، با دیگران پیوند میخورید و جزئیاتی درباره خودتان را با دیگرانی که به شناخت بیشتر شما علاقه دارند، به اشتراک میگذارید.

    با #شارا همراه باشید: