• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1400/04/06 ساعت 19:49

    اروپا از لحاظ سیاسی در ضعیف‌ترین وضعیت خود بعد از تشکیل اتحادیه اروپاست. ناتوانی اروپا در محافظت از برجام یکی از نشانه‌های این ضعف سیاسی است که آلمان هم در آن سهیم بود. با رفتن مرکل، آلمان رو به ضعف می‌رود و اروپا ضعیف‌تر خواهد شد. نمایندگان بوندستاگ اینگونه از او قدردانی کردند.