• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1400/04/05 ساعت 14:35

    رضوانی فر: #شستا بزرگترین افزایش سرمایه در تاریخ #بورس را رقم می‌زند/ #افزایش_سرمایه ۱۲۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دستور کار داریم که رکورد افزایش سرمایه را خواهد شکست.
    @ssic_ir