• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/04/05 ساعت 12:50

    حیرت انگیزه حقیقتا؛ دست کم ۱۵ ساله که ما نتونستیم به همسایه‌های خانه پدری این قاعده ساده شهرنشینی رو بفهمونیم که جلوی در پارکینگ دیگران نباید ماشین پارک کنند.