• برای هموطنان ناراضی که رای ندادند احترام قائلم؛ حق ایرانیان این نیست.
    اما سیاست‌مدارانی که با تکرار مکرر «ما در انتخابات کاندیدا نداریم»، تشویق و تبلیغ #رای_بی_رای میکردند، از #فرهنگ_سیاسی بی‌بهره‌اند.دیگر برای ما روضه جمهوریت و دموکراسی نخوانند؛ همدستان پروژه اضمحلال #صندوق_رای!