• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1400/04/05 ساعت 13:23

    داشتم یادداشت‌های خود را در گوگل جستجو میکردم که به یکباره به یادداشتی درباره مناسبات #ایران و #عربستان رسیدم. به نظرم باوجود گذشت سه سال هنوز می‌تواند مفید باشد.
    #تهران-#ریاض؛ تعامل یا تقابل؟