• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1400/04/05 ساعت 22:27

    ثریا آقایی قهرمان بدمینتون المپیکی شد. اولین المپیکی بدمینتون ایران کاوه مهرابی ۱۳ سال قبل در دوره‌ای که من فدراسیون بودم انتخاب شد. تبریک به خانواده بدمینتون بویژه خانم ثریا آقایی قهرمان