• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1400/04/05 ساعت 17:50

    طرحی که در دستور بررسی مجلس قرار دارد همان طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با شماره ثبت ۱۷۱ است که جستجوی شماره ثبت آن در مجلس یازدهم در مرکز پژوهش‌ها شما را به محتوای آن می‌رساند.