• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/04/05 ساعت 08:14

    موضوع درمورد آقای رئیسی این است که او چقدر رئیس‌جمهور خواهدبود. همه عوامل حاکمیتی مددرسان شدند تا او به این جایگاه برسد و لابد کمک خواهندکرد تا چهره موفقی بروز دهد. اما دیدگاهها و سلیقه‌ها یکی نیست و جامعیت و جنم او نیز کافی بنظر نمی‌رسد. چشم‌انتظار نتیجه این همه هزینه کرد هستیم.