• راضیه علیپور   AlipourRazieh@

    1400/04/03 ساعت 01:18

    خاطرات ۱۰ سال از عمرم داره جلوی چشمام ورق میخوره؛ و تو عضو ثابت همش بودی؛ میفهمی؟؟
    چه کردی باهام ریحان …چه کردی