• چرا مصوبه شورا درباره کنکور به نفع فرزندان طبقات متوسط و بالا و به زیان طبقات و اقشار پایین و مناطق محروم است؟ در شرایط رقابتی چه کسانی بهتر می‌توانند پاسخ سئوالات تشریحی را بدهند؟
    آنهایی که دایره لغات بیشتر، استرس کم‌تر، سرمایه فرهنگی بیشتری دارند.