• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/04/03 ساعت 15:42

    مردک احمق فکر کرده با فحاشی به مردم بهش پست و مقام میدن.
    تنها نکته‌ی مثبت توییتش اینه که بصورت رسمی تأیید کرده اگر دکتر شریعتی بود اول میبایست بیاد سراغ خودش!