• جواد ظریف   JZarif@

    1400/04/02 ساعت 20:11

    از شنیدن این خبر غم انگیز بسیار متاثر شدم. برای آن مرحومه غفران و رضوان الهی و برای شما، همکاران و خانواده داغدار صبر و اجر مسئلت دارم.