• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/04/02 ساعت 06:06

    بدعت و شجره خبیثه نظارت استصوابى شاخ‌وبرگ مى‌دهد و‌ درآخرین نمونه هیأت مرکزی انتخابات نظام پزشکی نیز درصدد اعمال نظارت استصوابی است و قصددارد همه نامزدهایی راکه صلاحیتشان درمراحل قبل تأییدشده‌اند را با تحریک نهادهاى امنیتى به زیرتیغ نظارت ناصواب خود بکشد. همه کارها مسخره شده است!