• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/04/02 ساعت 09:32

    اونقدر در این باب حرف دارم که نمیدونم از کجا باید شروع کنم.
    آرزوی بهترینها رو برای مرتضی و حمید دارم.
    البته که دیروز با دیدن همه‌ی دوستان قدیمی خیلی خوش گذشت.