• مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور عملا تکثیر و گسترش کنکور به آموزش و پروش و کاملا در خدمت منافع موسسات کنکور و بر خلاف عدالت آموزشی است.
    در ضمن کمیسیون آموزش مجلس هم در عمل سلب اختیار شده است.
    #عدالت_آموزشی