• زهرا ماهری   GadflyM@

    1400/04/01 ساعت 18:11

    من جدی ۱۸ سالم که بود رفتم پیش یه درمانگرنما که راهکارش برای هر چیزی رفتن زیر آسمون خدا و توبه به درگاهش بود:)))