• هادی طحان نظیف   tahan_nazif@

    1400/03/31 ساعت 16:43

    به هموطنان عزیز ما در برخی از کشورهای مدعی دموکراسی، تعرض و جسارت شد و امنیت حق رأی آنان مورد تهدید و خدشه جدی واقع گردید با این حال نتوانستند مانع آنها شوند.
    این یک رسوایی بزرگ برای استبدادطلبان است که اینگونه مانع حقوق شهروندی و شرکت اختیاری مردم در انتخابات می‌شوند.