• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1400/03/31 ساعت 14:50

    تاکنون آنچه از #رئیسی در سیاست خارجی شنیده شد، تداوم در روندها و رویکردهای پیشینی بوده است؛ واقع گرایی، عمل گرایی، تعامل و منافع متوازن.
    باید دید تیم سیاست خارجی جدید، چه تغییراتی را در اجرای راهبرد و سیاست‌ها خواهد داشت؟