• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1400/03/30 ساعت 11:05

    مفاهیم در #روابط_بین_الملل و به ویژه در حوزه #مطالعات_راهبردی تعاریف ویژه خود را دارد؛ مفاهیمی مانند آشوب، دیپلماسی قدرت و دولت قوی ورای حوزه علوم سیاسی مبتنی بر شاخص‌ها، مولفه‌ها و الگوهای راهبردی یعنی تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و به ویژه امنیتی است.