• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/03/30 ساعت 11:12

    دربین رؤسای قوه قضائیه که تاکنون توسط مقام معظم رهبرى نصب شده‌اند متأسفانه تنها رئیسی دارای تجربه قضایی بود. از مقام معظم رهبری تقاضا دارم در نصب رئیس جدید قوه، داشتن دانش و بینش حقوقی روز، قانونمداری، تجربه قضایی، استقلال رأی و بخصوص اعلام وفاداری به قانون اساسی را لحاظ فرمایند.