• ریحانه یاسینی   RsYasini@

    1400/03/30 ساعت 04:41

    امروز تولد ۵۲ سالگی خاله‌است و یک لحظه به خودم اومدم دیدم دارم فکر می‌کنم چی براش خیرات کنم بیشتر خوشحال می‌شه. همه که واکسینه بشن، هر کی با کرونا رفته، برمی‌گرده، نه؟